Stanislav Nani Hamaďak

Milovaný syn, ktorého príbeh nesieme vo svojich mysliach a večnú lásku k nemu v ubolených srdciach. Odpočívaj v pokoji.

Odkazy

Odpočívaj v Pokoji... R. I. P.
Odišiel si do večnosti pred pol rokom. Verím, že tvoja dušička našla večný pokoj a odpočinutie u nášho Nebeského otca.
Už tri mesiace bez teba ... aj keď je nám veľmi ťažko, verím, že tvoja ubolená dušička našla pokoj vo večnosti u nášho Nebeského Otca.
Dnes by si mal 29. Odpočívaj v pokoji synček.

Pridať nový komentár

Pomoc