Mária Hanyová

Babička naša drahá obetovala svoj život pre pomoc druhím., bola príkladom nezištnej obetavej lásky ,ktorú priehrštím rozdávala., chýbaš nám babi :(.,

Odkazy

babička drahá nie je dna kedy si na teba v modlitbe nespomenieme., veríme že tam zhora nás strážiš., chýbaš nám veľmi., tie úžasne a nekonečne rozhovory., láskavé srdce a pohladenie., Babička drahá chýbaš nám čoraz viac., ľúbime ta nekonečne :(
chýbaš nám :(
chýbaš nám :(

Pridať nový komentár

Pomoc