Daniel Hnáth

Odkazy

http://www.youtube.com/watch?v=hnwGrceT1cs Dedo toto si mal rád
Zostávate navždy v srdciach blízkych..... dovoľte mi pridať sa k nim, tíško spomenúť na krásnych pár chvíľ, ktorými ste naplnili kúsok môjho života. ĎAKUJEM.
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás. Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, spokojný, večný spánok môžeme Ti priať. To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie. Prázdny je, otec, Tvoj dom a veľmi nám chýbaš v ňom. Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň, rajecký cintorín je teraz domov Tvoj. Už nepočuť po dome Tvoj hlas, už viac neprídeš medzi nás, deti, vnúčatá a pravnúča si nepohladíš a nepovieš drahí moji, mal som Vás všetkých veľmi rád. S kytičkou kvetov budeme nad Tvojim hrobom stáť, modliť sa a ticho spomínať. Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás..........
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. s veľkou vďakou za všetko na Teba spomínajú: manželka Mária, dcéra Alena s manželom Ladislavom, syn Daniel s manželkou Andreou, vnúčatá Ajka, Tomáš, Zlatka, Táňa, Danko, Jakubko, pravnúčka Bibka

Pridať nový komentár

Pomoc